Veel gestelde vragen

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is professionele begeleiding bij de ontwikkeling van je loopbaan. In één of meerdere gesprekken ga je onder begeleiding van een loopbaancoach op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat wil ik? Wat kan ik? Wie ben ik? Uiteindelijk maak je keuzes die toekomstgericht zijn. Coaching is een belangrijk element bij loopbaanbegeleiding.

Wat is een loopbaantraject?

Een loopbaantraject bestaat uit een aantal gesprekken met een loopbaancoach. Op een methodische manier breng je je loopbaan in kaart en maak je keuzes voor de toekomst. Een loopbaantraject wordt altijd afgestemd op jouw behoefte en vraag en is resultaatgericht.

Wat is persoonlijke coaching?

In de kern is coaching een vorm van leren waarbij een professionele begeleider je ondersteund bij het  bij het behalen van zelfgekozen doelen. Deze doelen liggen op het gebied van werk of leven. Ik vraag, stimuleer, motiveer en wil het beste uit jou halen. Soms is één gesprek al genoeg om je op weg te helpen, maar meestal zijn meerdere gesprekken nodig om je doelen te bereiken.

In Nederland is de NOBCO een toonaangevende beroepsvereniging van professionele coaches. Zij gebruiken de volgende definitie voor coaching:

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: 1. bewustwording en persoonlijke groei; 2. het vergroten van zelfvertrouwen; en 3. het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

Wat voor vormen van coaching zijn er?

Er zijn veel verschillende manier van coaching. Iedere coach heeft zijn eigen werkwijze, aanpak en specialiteit. Het persoonlijke contact staat daarin centraal. De ene coach werkt met bepaalde methodes, de andere coach gaat wandelen, et cetera. Wat voor jou de beste vorm is hangt af van jouw coachingsvraag en doelen. Mijn werkwijze en (basis)methode vind je op mijn website.

Hoe weet ik wie een goede coach voor mij is?

Dat is heel persoonlijk. Het belangrijkste in een coachrelatie is vertrouwen en een ‘klik’. Je moet er beiden van overtuigd zijn dat je resultaten kunt bereiken Daarnaast is het een voordeel als je coach ervaring en een goede theoretische basis, dus een goede opleiding, heeft. Als je een coach wil kiezen, zoek dan meer informatie op internet en vraag naar referenties. Of ik de juiste coach voor jou ben? Dat bepalen we in een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek.

Hoe ziet een loopbaantraject MijnLoopbaan eruit?

Hoewel een loopbaantraject altijd maatwerk is, zit er altijd een ‘rode’ lijn in een traject. We kijken naar het verleden, het heden en de toekomst. Vragen die je gaat beantwoorden zijn:

  • Waar kom ik vandaan?
  • Wie ben ik?
  • Wat kan en ken ik?
  • Wat wil ik?
  • Hoe kom ik daar?

Hoeveel tijd kost een loopbaantraject?

Naast de gesprekken wordt er vaak ‘huiswerk’ mee gegeven. Bij loopbaanbegeleiding zijn dat meestal voorbereidingsopdrachten. Bij coaching is het de bedoeling dat je het geleerde daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. In een volgend gesprek evalueren we dat.

Wie betaalt het?

Tja, de coach moet natuurlijk ook betaald worden. Vaak willen organisaties de kosten betalen voor de medewerker. Als dat niet het geval is, kun je ervoor kiezen om het zelf te betalen. Ik hanteer een speciaal tarief voor cliënten die het zelf moeten betalen.

Een eerste oriënterend gesprek is altijd gratis. Maak hier gerust gebruik van door bij verschillende coaches langs te gaan. Kies voor die coach waarvan je denkt dat die je het beste kan ondersteunen bij het behalen van je doelen. Dat hoeft niet altijd de aardigste te zijn!

Wordt mijn leidinggevende ook op de hoogte gehouden?

Uitgangspunt bij (loopbaan)coaching is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ik vertel dan ook aan niemand wat wij hebben besproken. Uiteraard staat het jou vrij om de onderwerpen die voorbij komen met anderen te bespreken. Vaak kan het zelfs helpen bij het behalen van je doelen.

Qua proces kan ik de opdrachtgever, meestal de leidinggevende, wel op de hoogte houden. Denk hierbij aan het aantal gesprekken, hoe de samenwerking verloopt, et cetera. Ik hou je altijd op de hoogte van wat ik bespreek met de opdrachtgever.