06 - 14 98 87 02

De LoopbaanCheck is een eenmalig gesprek over jou en je loopbaan. We staan stil bij je loopbaan tot nu toe, kijken waar je nu staat en wat je wilt in de toekomst. Ik wil je aan het denken zetten en uitdagen om keuzes te maken, zodat het gesprek ook echt resultaat heeft.

Vooraf krijg je een uitgebreide vragenlijst toegestuurd met vragen over je verleden, heden en toekomst. Tijdens het gesprek, dat twee uur duurt, bespreken we jouw antwoorden en coach en adviseer ik je.